Az elmúlt években sok beszélgetés és vita folyt a szóhasználat körül.

Wikipédia szerint és hazánkban is ismert “ombudsman (svéd eredetű szó), magyar nevén országgyűlési biztos, olyan saját hivatallal rendelkező, a parlementek által megválasztott köztisztviselő, aki tevékenységében más állami szervektől független, és csak az őt megválasztó országgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az ombudsman feladata elsősorban a közigazgatásban, de az igazságszolgáltatás kivételével valamennyi állami szervnél, panasz alapján vizsgálat indítása, a jogsértőnek talált gyakorlatról a szerv értesítése és a panaszos jogainak képviselete. Az ombudsman nem hozhat kötelező intézkedéseket, nem alkalmazhat jogi szankciókat. Ombudsmanok kisebb társadalmi egységekben, például iskolákban is működhetnek. Itt feladatuk a konfliktuskezelés.”

A szervezeti ombuds-személy. A szervezet által kijelölt minden osztálytól független és semleges személy, akinek elsődleges funkciója a szervezeten belüli aggályok, problémák felszínre hozása a szervezeti folyamatok átvizsgálása teljes titoktartás és informális keretek között. Szervezeti ombudsmanok a köz-, a magán- és a non-profit szektorban is megtalálhatóak. Az Egyesült Államokban a legtöbb egyetemen és nagy multi vállalatoknál (Lenovo, Mars, Coca-Cola, Shell, Pfizer, SAP, OMV, World Bank) és az ENSZ különböző egységeiben (UNHCR, WHO, UN funds, WFP, ILO, WIPO), is található ombuds iroda. Hazánkban egyre több nyitottság és kezdeményezés figyelhető meg e téren.

A szervezeti ombuds formális, bírósági folyamatban nem vesz részt, nyilvánosan nem foglal állást, nem képviseli egyik felet sem semmilyen vitában, és semmilyen személyes információt nem hoz nyilvánosságra.

A szervezeti ombuds a klasszikus ombudsmani tevékenységből alakult ki. Az ombudsman svéd eredetű szó. Ugyanis 1809-ben Svédország volt az első ország, amely rögzítette magát az intézményt, és kinevezett ombudsmanként egy független tisztviselőt, aki felhatalmazást kapott a hivatali szabálytalanságok és a kormányzati tisztviselők elleni panaszok kivizsgálására. Később Finnország is elfogadta az ombudsmani intézményt, és a hivatali kötelességszegés panaszainak kivizsgálására létrehozták az ombudsmani tisztséget. A szervezeti ombuds funkció az 1950-es években kezdett világszerte elterjedni, de leginkább az Egyesült Államokban.

Ahogyan olvashattuk, az „ombudsman” szó skandináv eredetű, magyar jelentése „országgyűlési biztos” vagy „meghatalmazott”. A skandináv gyökerei alapján az ombudsman szó nemi szempontból semleges, a „man” embert jelent.

Mivel a kifejezés angol nyelvterületen is elterjedt és használatban van, az ENSZ többnyelvű terminológiai adatbázisa az „ombudsman” kifejezést az „ombuds személy”, „ombuds” vagy „ombud” alak használatával nemi szempontból semlegessé teszi. *

Az elmúlt években a Nemzetközi Ombudsman Szövetség (IOA) többször kijelentette, hogy az ombudsman kifejezés, amit ők is használnak, a lehető legszéleseb körben használt kifejezés, ám nem céljuk, hogy másokat megfosszanak az alternatívák használatának lehetőségétől. Azonban 2021-ben belátták, hogy az ombuds tevékenység gyakorlói körében az „ombudsman” szó alig használatos, így azt dokumentumaikban az „ombuds” alakra cserélték. Továbbá IOA 2022-ben új logóval támogatja a változást, ami hamarosan megjelenik!

A magyarországi Szervezeti Ombuds Egyesület (SZOE) a kezdetektől az ombuds személy, ombuds kifejezést használta egyrészt a semlegesség és objektivitás megtartása, másrészt pedig a klasszikus ombudsman tevékenységtől való megkülönböztetés érdekében.

*http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2015/ofmdfm/8115.pdf