Etikai kódex

A Szervezeti Ombuds Egyesület (SZOE) a szervezeti ombuds tevékenység hazai meghonosítását és kiváló gyakorlatok elterjesztését támogatja.

A SZOE az International Ombuds Association (IOA) által elismert tagszervezet, így az egyesület tagjai az IOA Etikai Kódexében meghatározott és rögzített egységes szakmai etikai alapelveket követik és tartják be.
Ennek értelmében a SZOE az IOA etikai kódexét lefordította magyar nyelvre.

Az ombuds gyakorlat hagyományai és értékei alapján az Etikai Kódex elkötelezettséget tükröz az etikai magatartás előmozdítása és megtartása iránt az ombuds szerep teljesítése során,
az ombuds szakma integritásának fenntartása mellett.

A szervezeti ombuds-személy tisztességes, szavahihető és feddhetetlen, segíti és támogatja az általa kiszolgált szervezet minden tagjának a tiszteletben tartását, előmozdítja az eljárások igazságosságát a szervezet gyakorlataiban, folyamataiban és a szabályozásában.

Titoktartás

A beszélgetés során elhangzott információk nem kerülnek nyilvánosságra. A szervezetben előforduló minták/trednek felderítése a cél, ezért személyes adatok gyűjtése nem történik
A titoktartási kötelezettséget bíróság sem oldhatja fel.

Függetlenség

A szervezeti ombuds kizárólag a management részére tartozik beszámolási kötelezettséggel, ezen felül minden szervezeti egységtől teljesen független, és nem kérhető számon, aminek eredménye a független jelen lét.

Informalitás

Egy olyan kötetlen folyamat, amely során a résztvevő segítséget kap a megfogalmazott problémájának lehetséges megoldási lehetőségére,  szabályozott keretrendszer nélkül, így a résztvevő szabadon dönthet a további lépésekről.

Pártatlanság

Egy pártatlan személy, aki senkinek nem  szolgáltat igazságot nem foglal állást és nem ad tanácsot. Nyilvános vitába nem vesz részt.