Etikai kódex

ELŐSZÓ

A Szervezeti Ombuds Egyesület (SZOE) a szervezeti ombuds tevékenység hazai meghonosítását és kiváló gyakorlatok elterjesztését támogatja.

A SZOE az International Ombuds Association (IOA) által elismert tagszervezet, így az egyesület tagjai az IOA Etikai Kódexében meghatározott és rögzített egységes szakmai etikai alapelveket követik és tartják be.
Ennek értelmében a SZOE az IOA etikai kódexét lefordította magyar nyelvre.

Ez az etikai kódex tükrözi az IOA/SZOE elkötelezettségét a következetesen felépített szervezeti ombuds programok létrehozása, a szervezeti ombuds személyek etikus magatartása és a szervezeti ombuds szakma integritása iránt.

Alapértékek

A szervezeti ombuds szerepköre megköveteli, hogy szakemberként nyilvánuljon meg, amely az alábbi alapértékek betartását írja elő:

 • A szervezeti ombuds-személy tisztességesen, becsületesen cselekszik, szavahihető és feddhetetlen,
 • Segíti és támogatja a méltányosságot és a tisztességes eljárást,
  Nem ítélkezik, empátiával és tisztelettel fordul a különböző nézőpontokhoz,
 • Előmozdítja/népszerűsíti a méltóságot, a sokszínűséget, az egyenlőséget, a befogadást és az összetartozást,
 • A pontos megértés érdekében értő figyelemmel hallgatja meg hozzá fordulót,
 • Elősegíti az önérvényesítést, az önrendelkezést és az együttműködésen alapuló problémamegoldást,
 • Arra törekszik, hogy hozzáférhető, megbízható és tisztességes informális forrás legyen.

ETIKAI ALAPELVEK

FÜGGETLENSÉG

A szervezeti ombuds működésében, funkciójában, megjelenésében és döntéshozatalában a szervezeten belül a lehető legnagyobb mértékben független. Objektív megoldási lehetőségeket és útmutatást biztosít. Az ombuds-személy a szervezeten belül a lehető legmagasabb szintnek riportál, és kellő távolságot tart az olyan funkcióktól vagy szervezeti egységektől, amelyek hatással lehetnek az ombuds függetlenségére, vagy amelyről úgy gondolja, hogy azt befolyásolhatja.

PÁRTATLANSÁG ÉS SEMLEGESSÉG

A szervezeti ombuds-személy egy kijelölt semleges és pártatlan erőforrás, aki nem foglal állást, nem tesz igazságot, és nem képvisel egyetlen személyt vagy érdeket sem. Az ombuds nem vesz részt és kifejezetten kerüli az olyan helyzeteket, amelyek összeférhetetlenséget okozhatnak. Munkájával támogatja a kérdéses eset, felmerült probléma vagy konfliktus tisztességes és egyenlő kezelését.

TITOKTARTÁS ÉS BIZALMASSÁG

A titoktartás a szervezeti ombuds gyakorlatának meghatározó ismérve.
A szervezeti ombuds-személy szigorú titoktartás mellett, a törvény által megengedett legnagyobb mértékű bizalmassággal kezeli a segítségkérők Személyazonosságát – anonimitását – és a velük folytatott kommunikáció során átadott mindennemű információt.
Az ombuds saját belátása szerint bizalmas információkat kiadhat abban az esetben, ha:

 1. a segítséget kérő személy erre engedélyt ad;
 2. ennek elmulasztásával súlyos kár vagy életveszély állna fenn;
 3. a szakmai kötelességszegés miatti hivatalos panasz elleni védekezéshez szükséges.
INFORMALITÁS

A szervezeti ombuds-személy, mint informális erőforrás, nem vesz részt semmilyen értékelésben; hivatalos jogalkotási, bírósági vagy adminisztratív eljárásban, amely a tudomására hozott információkkal, aggályokkal, bejelentésekkel kapcsolatos. Az ombuds nem jogosult üzleti és szabályozási döntéseket hozni, illetve hivatalos vizsgálatokat folytatni; valamint hivatalos értesítéseket fogadni és küldeni a szervezet nevében. Az ombuds nem képviselője a szervezetnek, nem helyettesíti a szervezet formális jelentési csatornáit. Az ombuds nem jogosult hivatalos jelentési csatornaként funkcionálni a tudomására jutott esetekben, kivéve, ha ez specifikusan és kifejezetten törvény teszi számára kötelezővé.

Az Etika kódex letölthető változata ide kattintva érhető el.