Mit tesz a szervezeti ombuds a szervezetek részére?

Általános megfogalmazásban a szervezeti ombuds támogatást nyújt azon egyéni és szervezeti félreértések, viták, konfliktusok és akadályok leküzdéséhez, amelyek akadályozzák az érintetteket teljes potenciáljuk kibontakoztatásában.

 • Az ombuds segít a köz- és versenyszféra szervezeteinek előre látni és elkerülni a kockázatokat, a pereket, illetve a márka és a jó hírnév költséges károsodását.
 • Képzést, oktatást, coaching beszélgetéseket és segítő tevékenységet nyújt.
 • Kiegészíti a hagyományos HR, jogi és panaszkezelési/compliance csatornákat és osztályokat.
 • Segít megerősíteni az alkalmazottak lojalitását és elkötelezettségét, ami költségmegtakarítást és a munkahelyi légkör javulását eredményezi.
 • Azonosítja a rendszerszintű tendenciákat és kockázatokat, és ezzel segíti a vezetőket, hogy megalapozott üzleti, szabályozói és vezetési döntéseket hozzanak.
 • Építi, erősíti a termelékenységet és a hatékony kapcsolatokat a szervezeti részlegek, partnerek és szakemberek között.
 • Tájékoztatja a különböző szervezeti egységeket és érdekelt feleket a konfliktusmegoldás alternatíváiról.
 • Meghallja és továbbítja az új ötleteket, kezdeményezéseket, és javaslatokat tesz komplex intézkedésekre, a szervezet innovatív kezdeményezéseire és javasolt intézkedéseire.
  Segít elkerülni a negatív sajtót azáltal, hogy a lehető legalacsonyabb és legközvetlenebb szinten foglalkozik a kérdésekkel. 
 • Elősegíti a kétirányú, informális kommunikációt és a vitarendezést a zaklatással, diszkriminációval és más munkahelyi problémákkal kapcsolatos állítások feloldása érdekében, amelyek egyébként időigényes és költséges hivatalos panaszokká vagy perekké válhatnak. 

Mit tesz a szervezeti ombuds az egyének számára? 

 • Az ombuds biztonságos helyet biztosít, amely lehetővé teszi a bizalmas, titoktartás melletti kommunikációt.
 • Lehetőséget nyújt arra, hogy az egyének átlássák és megvitathassák a számukra problémás folyamatot, továbbá saját lehetőségeiket, mielőtt cselekszenek.
 • Meghallgatja és segít keretbe foglalni a problémákat, a helyzetet, és navigálja az egyént a problémamegoldás/konfliktuskezelés széles spektrumában.
 • Mint bizalmas forrás a szabálytalanságok jelentésére, illetve a konfliktusok kezelésére és megoldására vonatkozó lehetőségeket ajánl.
 •  Coaching beszélgetést, közvetítést és vitarendezést biztosít.
   

Az ombuds egy megbízható navigátorként szolgál a szervezet számára, aki adekvát információval támogatja a kritikus és összetett döntéshozatalt a tartós és pozitív hatás érdekében. 

Mit NEM tesz a szerevezeti ombuds a szervezetek részére?

 • Nem hoz döntéseket vagy szabályzatot.
  Sem az ombuds személy, sem az ombuds iroda nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel. Funkciója és az általa közvetlenül biztosított lehetőségek informálisak, így semmilyen döntést nem hoz. 
 • Nem kap és nem küld értesítést szervezettel szembeni követelésekről.
  Nem fogad el és nem ad fel hivatalos értesítést a szervezet nevében. Nem szolgál tanúként semmilyen hivatalos eljárásban, semmilyen bizottságban nem tölt be szavazati tagsági funkciót, nem lát el érdekképviseletet vagy panaszkezelési/etikai tisztséget. Nem bírál el és nem hallgat meg hivatalos ügyeket, fellebbezéseket.
 • Nem helyettesíti a hivatalos csatornákat
  Nem vezet hivatalos ügynyilvántartást a szervezet számára,

Mit NEM tesz a szervezeti ombuds?

 • Nem ítélkezik.
 • Nem vizsgálódik.
 • Nem foglal állást, senkit sem támogat vagy pártol.
 • Nem bizonyít, tanúskodik vagy nyújt be dokumentumokat jogi vagy egyéb eljárásokban.

Jobban el szeretnél mélyülni a szervezeti ombuds tevékenységben?
Akkor szervezeti ombuds képzés Neked szól.
Gyere tegyél képesített szervezeti ombuds az idén egyetlen március 24-én induló képzésen.
Bővebb információt itt találsz. 

A teljes cikk a HRPortál/ HRBlogján jelent meg, ami itt olvasható.