A szervezetek a változó körülményekre reagálva fejlődnek, azonban a fejlődés gyakran nem zökkenőmentes, hanem újabb kihívásokhoz vezet. A kihívások kezelésére nincs tökéletes modell; ez minden szervezet saját kultúrájában-szubkultúrájában fejlődik ki és organikusan alakul, amit a hosszú távú siker érdekében mindenképpen érdemes tudatosan is fejleszteni.

A fejlődéshez nagyban hozzá tud járulni a szervezeti ombuds, hiszen az ombuds szolgáltatás lényegi funkciója, hogy reagáljon a szervezetben működő folyamatokra és jelenségekre, és előre jelezze a várható változásokat, trendeket, illetve azok potenciális következményeit.

A szervezeti ombudst igénylő szervezetek jellemzői:

A bürokratikus rendszerek

 • Bonyolult és gyakran átláthatatlan a szervezet tagjai részére.
 • Egységesítés, központosítás, rugalmatlanság – arra törekszik, hogy mindenki mindig ugyanúgy kezelje a szabályokat, előírásokat és a kivételeket.
 • Ellenáll azon irányelvek és eljárások felülvizsgálatának, amelyeket esetleg csak a jogi felelősség és kötelezettség miatt írtak.
 • Lassan változik/változtat.
 • Hiányoznak a hatékony módszerek arra vonatkozólag, hogyan reagáljanak azokra a kérdésekre, amelyekre nincs kidolgozott eljárásrend, vagy nem lehet szabályozni eljárással, szabályzattal és előírással.
 • Hiányzik az átláthatóság, transzparencia, és a főbb szervek korlátozzák az információkhoz való hozzáférést.

A hierarchikus jogosultsági struktúrák

 • A vezetéshez nem jut el a negatív információ és saját rossz híre.
 • A menedzserek nem szívesen ismerik el a csapatuk problémáit és kudarcait.
 • A hűséget gyakran többre értékelik, mint a hozzáértést.
 • A felettesek kedvébe járás előnyt élvezhet a szervezeti hatékonysággal szemben
 • A személyi változások bomlasztóak, zavaróak, és gyakran a stabilitást veszélyeztetik.
 • A szervezeti egységek inkább egymással versenyeznek az erőforrásokért és a hírnévért, mintsem közösen a szervezeti célok eléréséért.
 • A problémák azonosítása és felvetése a vezetőség megsértésének vagy hűtlenségnek minősül.
Ombuds kisokos csomag

Többet szeretnél meg tudni az ombuds tevékenységről?

Akkor a szervezeti Ombuds kisokos Neked szól!

Magyarországon először érhető el egy e-book, amely a hasznos tippeken túl mintákat, illetve sablonokat tartalmaz, amelyek elvi és gyakorlati iránymutatóként szolgálnak szemléletbeli és praktikus kérdésekben egyaránt, tájékoztató jellegű ismereteket nyújtva az ombuds tevékenység kialakításával és az ombuds szereppel kapcsolatban.

Szeretnél képesített szervezeti ombuds személy lenni? Akkor jelentkezz az ombuds képzésre!