Ombuds alapok

Bevezetés a szervezeti ombuds alapjaiba

  • Az ombuds tevékenység történetét, típusait, szerepét, hatáskörét és feladatait.

  • A szervezeti ombuds alapelveit: a titoktartás, függetlenség, pártatlanság és informalitás elvét.

  • Szervezeti ombuds tevékenység folyamata

0m
0
0